Bolest

Bolest má význam pro ochranu organismu před poškozením, neboť upozorňuje, že k poškození dochází nebo by v nejbližší době mohlo dojít. Je stimulem pro obranné reakce zaměřené na odstranění vnějších nebo vnitřních podnětů, které ji vyvolaly. Pocity bolesti vznikají v centrálním nervovém systému v kůži nebo ve vnitřních orgánech, od nichž se impulzy dostávají do mozku. Reakce na bolest je nejniternější a nejsilnější reakcí organismu. Z psychického hlediska má trvání bolesti ubíjející a deprimující charakter, který někdy přechází až v utrpení.
Bolest můžeme rozdělit buď na akutní, nebo chronickou. Akutní bolest vznikla náhle. Její trvání je krátkodobé, řádově hodiny až dny, maximálně 3-6 měsíců. Je nečekaná a přichází bez varovných příznaků. Chronická bolest nemá na rozdíl od akutní bolesti funkci varovného signálu. Sama se stává nemocí a její mírnění je tak vlastním cílem léčby. Bolest trvá víc než 6 měsíců, je spojena s psychickými změnami, nemusí mít jasnou příčinu a hůře reaguje na léčbu. Bolest lze léčit pomocí používáním léků proti bolesti ve formě tablet nebo operací či dalšími invazivní zákroky.

Bolest

Omlouváme se za nepříjemnosti.

Najděte znovu to, co hledáte

0