Healing Hemp in World Religions

  • Healing Hemp in World Religions
  • Healing Hemp in World Religions
  • Czy uważasz, że marihuana nie ma związku z religią oprócz rastafarianizmu? Wtedy może cię zaskoczy następujący tekst.

Jest on używany nie tylko podczas rytuałów religijnych, ale wiąże się także z długą tradycją różnych religii w dzisiejszym i starożytnym świecie. Zacznijmy więc od obszaru, w którym używanie konopi ma najgłębsze historyczne korzenie - w Chinach.

Konopie indyjskie w języku chińskimboskość

Konopie w połączeniu z żeń-szenia stosowany w celu ujawnienia prawdy o przyszłości - To było rostlinný psychoaktywnych mix shaczłowiek… taoizmu . Starożytni taoiści wierzyli, że konopie indyjskie pozwalają im wysyłać ducha w czasie i przewidywać, co wydarzy się w przyszłości.

V prasJednak konopie mogły być używane tylko przez tych najwyższych rangą przedstawicieli. W żadnym wypadku marihuana nie była dzielona ze zwykłymi ludźmi, co mogłoby tłumaczyć brak wzmianki o konopiach w starożytnych tekstach. W 200 rne era dynastii Han zaczęła zmieniać się w konfucjanizm, kończąc się zarówno na taoizmie, jak i religijnym używaniu konopi w Chinach.

Konopie indyjskie w religii indyjskiej

Około roku 200 wycofuje się religijne stosowanie marihuany w Chinachala, w Indiach działo się odwrotnie. W Indiach konopie były postrzegane jako dar niebiański, wysyłany przez bogów jako akt miłosierdzia - aby pomóc ludziom uwolnić się od strachu, osiągnąć przyjemność i zwiększyć pragnienia seksualne. Dalej Hindu przesąd mówi o konopiach jako o roślinie, która wyrosła z boskiego nektaru, który spadł z nieba.

Bardzo popularną teorią związaną z hinduizmem jest także historia, w której konopie powstały w wyniku wysiłków bogów i demonów, aby uzyskać amność - sanskryt, dzięki któremu można osiągnąć nieśmiertelność. Cokolwiek zdecydujemy się wierzyć, jest całkiem jasne, że konopie indyjskie mają bardzo świętą pozycję w hinduizmie.

W praXI został ofiarowany bogom w Indiach w formie świętego napoju podczas ceremonii rytualnych, a także używany wśród ich uczestników.

Konopie indyjskie w religii tybetańskiej

Indie i Tybet dzielą nie tylko granice, ale także długoletnie tradycje religijne wraz z rytualnym używaniem konopi. Tybet jest historycznie narodem buddyjskim. W jednym z dwóch głównych religijnych strumieni buddyzmu, tak zwanej mahajany buddyzmu, mówi się, że Gautama Buddha stosował dietę składającą się zod jednego knasiona onopného codziennie.

Budda jest często przedstawiany w sposobie, w jaki trzyma miskę, w której trzymaré to „soma” - liście konopi. Stażyści buddyjscy często używali konopi przed medytacją, aby osiągnąć wyższy stan świadomości.

Náboženství a konopí marihuana

Konopie indyjskie w religii starożytnej Grecji

Starożytne kultury Królestwa Szkocji i Asyrii wykorzystywały konopie jako kadzidło podczas ceremonii religijnych. Herodot, grecki historyk, znany również jako „ojciec historii” piątego wieku pne, opisuje w swoich notatkach, jak Sceptycy wykonywali ceremonie religijne w namiotach bardzo podobnych do typowych napiwków Indian amerykańskich (patrz poniżej), gdzie rytualnie wdychają opary konopi, które powoli palą się w gotowych kadzielnicach.

Uważa się, że ludzie starożytnej Asyrii kłócą siębyły używane rytualnie od IX wieku pne, ale historycy nie są jeszcze do końca pewni. Pewne jest jednak to, że w pewnym momencie Asyryjczycy zaczęli używać oparów marihuany do odpychania złych duchów zarówno podczas pogrzebów, jak i podczas narodzin.

Marihuana w Starym Testamencie

Marihuana jest integralną częścią Exsą jednak także eksperci, którzy wierzą, że konopie są również związane z chrześcijaństwem i judaizmem. Na przykład w 1936 r. Sula Benet, polski etolog, wprowadziła radykalnie zmienioną interpretację Starego Testamentu. Według Suli historycy pomylili stare hebrajskie słowo kaneh bosm , które mieli nadziejężyli jak tatarak - tradycyjnie używana aromatyczna roślina. Jednak zgodnie z tym terminem etylowym kaneh bosm oznacza konopie indyjskie. Jeśli interpretacja Suli jest poprawna, oznacza to, że powinniśmy radykalnie zmienić nasze rozumienie Starego Testamentu.

Odniesienie o kaneh bosmznajdują się w Pieśni nad pieśniami, Księdze Izajasza, Jeremiasza, Ezechiela i Księdze Wyjścia.

Konopie indyjskie w jamajskiej religii

Współczesne badania nad religijnym stosowaniem marihuany dotychczas dotyczyły głównie jej związku z rastafarianizmem.

Totradycyjna religia jamajska została spopularyzowana najpierw przez Boba Marleya, a ostatnio przez amerykańskiego artystę Snoopa Lwa, wcześniej znanego jako Snoop Dog. Rastafarianizm skupia się głównie na Jah i rytualnym używaniu marihuany wraz z odrzuceniem jakiejkolwiek formy ucisku. Religijne użycie marihuany Rastafarian zostało zbadane w XX wieku. Jednak w 1993 r. Całość zakończyła się nową ustawą o wolności religijnej, która umożliwiła używanie konopi dla praktyk religijnych i duchowych w USA.

Czego się dzisiaj nauczyliśmy? Konopie indyjskie są częścią ludzkościdużo, naprawdę długo. Historycznie był używany jako kontoleczenia, jak również praktyk religijnych i duchowych.

Autor: Bailey Rahn

Tłumaczenie: Filip Maral

Źródło:leafly.com

Zdjęcia: obrazy