Ewolucja roślin konopi indyjskich

  • Ewolucja roślin konopi indyjskich
  • Jeśli chcemy określić przynajmniej pewną dokładność oryginalnego występowania konopi, musimy wziąć pod uwagę warunki klimatyczne niezbędne do jego rozkwitu, przyjrzeć się pierwszym zapisom kopalnym, a także pierwszym dowodom historycznego wykorzystania tej rośliny przez człowieka

Marihuana medycznajest to jedna z pierwszych roślin, które ludzkość aktywnie kultywuje. Dzięki swojej głębokiej historii mamy mnóstwo informacji na temat jej wykorzystania przez różnego rodzaju kultury i ludzi z całego świata. Szereg historycznych dokumentów i znalezisk archeologicznych pomaga nam dowiedzieć się, jak, dlaczego i kiedy konopie pojawiły się w różnych częściach naszej Ziemi. Ale wszystko staje się o wiele bardziej mgliste w momencie, gdy chcemy poznać prawdziwe pochodzenie i ewolucję tego wszechstronnego zioła .

Obecnie nie mamy skamielinynagraj absolutnie pierwsze rośliny konopi. Konopie indyjskie zawsze były cennym przedmiotem handlu i jako takie rozprzestrzeniły się na całym świecie podczas migracji ludzkości, co jest kolejnym powodem, dla którego trudno nam się skoncentrować na prawdziwym początku.

Brak stałych dochodówPróchnica powoduje więc, że badacze podchodzą do badań dedukcyjnie i wykorzystują wiedzę innych pokrewnych roślin, które możemyAby pomóc w stworzeniu znaczącej teorii na temat tego, jak i dlaczego faktycznie powstały konopie medyczne.

Jakie warunki musi kwitnąć konopie indyjskie?

Jeśli chcemy określić ewolucyjne źródło konopi przynajmniej z pewną precyzją, musimy najpierw przyjrzeć się warunkom środowiskowym, w których działa najlepiej. Na przykład ilość światła słonecznego, temperatura, wilgotność i kombinacje wszystkich parametrów, w których rozwija się konopie indyjskie. Na przykład wiemy, że konopie to roślina kochająca światło słoneczne i wyższe temperatury. Dzięki takiej wiedzy możemy całkiem bezpiecznie założyć, że konopie pierwotnie powstały w bardziej otwartym środowisku, w którym brakuje wyższego wzrostu, rzucając dużo cienia.

Wiemy również, że konopie odpowiadają na fotoperiod - w dłuższych okresachDni wiosny i lata rosną wściekle, podczas gdy w ciągu krótszych dni i malejących nocy zaczyna kwitnąć. Ponadto konopie nie lubią zbyt zimnego powietrza, ale jeśli mają wystarczającą ilość wody i składników odżywczych, mogą przetrwać okres ekstremalnego upału.

Podczas przebywania w wilgotnych warunkachkonopie nie mogą, środowisko zbyt suche nie świadczy o tym. Ponadto zbyt wilgotne środowisko jest bogate w inwazyjne grzyby, którym marihuana jest słabo chroniona - potrzebuje gleby, która dobrze odprowadza wilgoć.

Więc jeśli weźmiemy garneki ze wszystkich tych faktów możemy stworzyć całkiem jasny obraz środowiska, w którym konopie były pierwotnie vyvinulo: łagodny klimat północny, gdzie są gorące, wilgotne lata i gdzie cicho się kończy4-6 miesięczny cykl życia na piaszczystych, aluwialnych glebach, na przykład wokół cieków wodnych.

Kiedy powstały pierwsze konopie?

Prawie odpowiedzieliśmy na pytanie, skąd się wzięło marihuana, więc możemy teraz poruszyć kwestię, kiedy konopie po raz pierwszy pojawiły się na ziemi. Ponieważ istnieje duży brak zapisów kopalnych, musimy spojrzeć na rośliny związane z konopiami. Tutaj również dochodzimy do pewnej kontrowersji, ponieważ taksonomiczne oznaczenie konopi różni się od botanika do botaniki.

Był pierwszym, który włączył konopie indyjskie i jestonsiostrzana roślina chmielu do roślin rodziny Cannabaceae austriacki botanik Stephan Endlicher w 1837 roku . Później konopie zostały przeniesione przez innych botaników na Urticaceae - rodzinę pokrzywy, a następnie na rodzinę fig - Moraceae.

evoluce rostliny konopí

Jednak w 2003 roku opublikowano artykuł w oficjalnym czasopiśmie botaniki nowozelandzkiej autorstwa Johna McPartlanda i Judith Nicholson, którzy badali związek między roślinami oparty na podobieństwie pasożytów. Autorzy stwierdzili, że 7 pasożytów, które są aktywne w roślinach konopi, występuje również w rodzinie roślin Urticaceae, przy czym żadna z tych 7 nie występuje w Moraceae. W oparciu o te dane możemy więctak zwana zasada Fahrenholza, że Cannabaceae wyewoluowały z lub razem Urticaeae .

Najstarszy z obecnie dostępnych zapisów kopalnych sugeruje, że rodzina Urticaeae ewoluowała podczas oligocenu, który rozpoczął się około 34 milionów lat temu. Chmiel, najbliższe rodzeństwo konopi, w pełni rozwinęło się 6,38 miliona lat temu. Możemy założyć, że z grubszakonopie rozwinęły się między 34 a 6,38 mln lat temu.

Gdzie pierwotnie rozwinął się konopie?

Teraz musimy spojrzeć na ślady historyczne i archeologiczne, które mówią nam, gdzie i kiedy po raz pierwszy konopie zostały użyte przez ludzi. Jednym z ostatnich odkryć jest na przykład neolityczny budynek na Tajwanie num, datowany na 12 000 lat pneBC, gdzie była znaleziona ceramika ozdobiona wytłoczonym sznurkiem konopnym . Ponadto w 2003 r. 2 odkryto w północno-zachodnich Chinach, a konkretnie w Xinjiang, 700-letni grób z zmumifikowanym szamanem, z kilkoma pozostałościami nasion i liści konopi.

Cześćstorické zastosowanie terapeutyczne konopi jest również dobrze udokumentowane starożytne święte teksty hinduizmu, Atharva Vedaktóry przyszedł około 1400 do 2000 lat temu.

Istnieją również dowody starożytności Kultura pit z dzisiejszej Europy Północnej i jej wykorzystaniekonopie indyjskie zarówno pod względem właściwości psychoaktywnych, jak i surowca do olinowania około 3000 latBC. Inny dowód sugeruje, że ludzie starożytny Egipt zaczął używać konopi około 1.550 lat temunasz rok. Jednak dla reszty Afryki konopie wprowadzono znacznie później. W Nowym Świecie konopie pojawiły się dopiero po przybyciu europejskich kolonistów.

Wszystkodowody te logicznie prowadzą nas do wniosku, że konopie pierwotnie powstały w Eurazji. Ponadto, mając na uwadze, że europejski typ dzikiej konopi nie jest tak psychoaktywny, jak jego odmiany z Azji Południowej i Wschodniej, możemy założyć, że pierwsze konopie pochodzą z Azji Środkowej, skąd kontynuowały ekspansję na świat.

Naturalne występowanie konopi jest nudnezmienić swoją zmianę klimatu, określić dokładną lokalizację oryginalne wystąpienie dlatego jest nieprzyzwoity. Niektóre teorie mówią w szczególności północna część Tian Shan lub góry Ałtaj.

Biorąc pod uwagę naszą wiedzę na temat wymogów klimatycznych dotyczących konopi i pierwszych historycznych zapisów dotyczących ich stosowania przez ludzi, teoria miejscowego występowania w Azji Środkowej oferuje jak dotąd najrozsądniejsze wyjaśnienie. Prawdopodobnie p120 000 lat temu natknęli się na pierwszych ludzi migrujących z Afryki.

Reszta to, jak mówią, historia.

Tłumaczenie: Filip Maral

Author: Leafly staff

Zasoby: leafly.com