„Konopie powodują schizofrenię” Naprawdę?

  • „Konopie powodują schizofrenię” Naprawdę?
  • O schizofrenii spowodowanej marihuana leczniczasłyszeliśmy wielu, zwłaszcza od prohibicjonistów.
  • Jednak nowe badania całkowicie zaprzeczają jakiemukolwiek związkowi przyczynowemu między rozwojem schizofrenii a używaniem konopi indyjskich, jednocześnie rozjaśniając sytuację.
  • Według dzisiejszych badań, schizofrenia, wręcz przeciwnie, wydaje się prowadzić do zażywania konopi - przeciwieństwo tego, co machają prohibicje.

Badanie, które ma rzucić światło na tę kwestię, to badanie przeprowadzone przez Uniwersytet w Bristolu, które wykorzystuje dobrze zmapowane, obserwowalne dane na temat związków między zażywaniem konopi a schizofrenią. W tym badaniu naukowcy wspominają między innymi, że związek między marihuaną a schizofrenią jest nadal bardzo mało zrozumiały i dowodzi, że przy narodzinach Choroba jest po prostu cannabisokazał się bardzo problematyczny.

Jak przejawia się schizofrenia?

Schizofreniajako taka jest przez całe życie, chorobą psychiczną, która, między innymi, powoduje załamanie subiektywnego związku między emocjami, myślami i zachowaniem. Ten stan rzeczy prowadzi dalej do błędnego postrzegania, niewłaściwych działań i uczuć, alienacji od rzeczywistości i relacji międzyludzkich do tej pory, a ostatecznie do całkowitej fragmentacji mentalnej, halucynacji i tak zwanego życia „fantazji”.

Mimo todo tej choroby psychicznej nie wynaleziono jeszcze żadnego skutecznego leku, można interweniować w pewien terapeutyczny sposób. Dr. Suzi Gage, jeden z głównych naukowców pracujących nad wspomnianymi wcześniej studiami Bristol School of Experimental Psychologys: wyjaśnia to używać marihuana nie prowadzi do schizofrenii, ale schizofrenia konopi :

„Nasze wyniki zostały osiągnięte przy użyciu najnowocześniejszych metod, aby rozwikłać tajemniczą kulę związku między schizofrenią a używaniem konopi. Na razie mamy mocne dowody na to, że pacjenci cierpiący na zaczynają używać marihuany na tę chorobę psychicznąípo wybuchu.Fakt ten nie podważa jednak możliwości wystąpienia przyczynowego ryzyka związanego z używaniem konopi indyjskich u schizofreników - wyjaśnia dr Gage. W ciężcy użytkownicykonopie indyjskie, które są również bardziej niezbędne do rozwoju schizofrenii. ”

Badania nad schizofrenią i konopiami - „Potrzebujemy więcej danych”

Jednak znacznym brakiem badań jest wciąż niezadowalająca baza danych na tematy, które dotyczą tylko tego, czy marihuana medyczna kiedykolwiek lubiłem lub cieszyłem się życiem. Bardziej szczegółowa baza danych osób z informacjami o tym, jak często i jakie dawki stosowali lub nadal używają, pozwoliłaby na późniejsze badanie w celu dostarczenia bardziej dokładnych wniosków.

„Conaprawdę potrzebujemy bazy danych zmienności genetycznej, która zakłada ciężką lub lekką formę używania konopi. Jak dotąd wydaje się, że to jedyna formuła które teoretycznie mogłyby zwiększyć szanse na rozwój schizofrenii, to ciężkie, przewlekłe używanie konopi. ”Wyjaśnia dalsze Gage. „Po zidentyfikowaniu genetycznych założeń przewlekłego stosowania możemy śmiało określić jego związek z rozwojem schizofrenii”.

Pro-konPrawnicy opozycji od dawna protestują przeciwko dowodom na powodowanie schizofrenii przez konopie indyjskie. Jednym z nich jest Paul Armentano, zastępca dyrektora amerykańskiej organizacji narodowej, który walczy o reformę prawa dotyczącego konopi indyjskich.

„Dane tutajwidzimy, że wyraźnie widać, że w przypadku ustawodawstwa dotyczącego konopi indyjskich konieczne jest przejście do normalnych, znaczących i głównie humanitarnych praw - wyjaśnia Armentano. Głównym celem regulacji jest ograniczenie dostaw konopi do zagrożonej populacji, uniknięcie nadmiernych kar oraz poprawa ogólnej świadomości i edukacji na temat konopi.

Konsumpcja konopi rośnie, liczba przypadków schizofrenii pozostaje taka sama

„Więcej oddzielnych badań w dużej mierze odrzuca związek przyczynowy między zażywaniem konopi indyjskich a schizofrenią, zwłaszcza że liczba konsumpcji konopi dramatycznie wzrosła w ostatnich latach, podczas gdy schizofrenia pozostaje statyczna ”.

Najnowsze badania dotyczące Armentano są następujące:

„Jedyne, co pokazują najnowsze badania z pewną precyzją, to fakt, że osoby bardziej podatne na rozwój schizofrenii są również bardziej podatne na wczesne zażywanie konopi indyjskich . używanie marihuany we wczesnym wieku, co jest bardziej prawdopodobne wśród osób ze słabością do psychozy. ”

Autor: Jimi Devine

Tłumaczenie: Filip Maral

Źródła: cannabisnow.com

Zdjęcia: espira.or mac.h-cdn.co