Rhodes Island Reconnaissance Study - Medyczna marihuana

  • Rhodes Island Reconnaissance Study - Medyczna marihuana
  • W 2006 r. Rhode Island przyjęła przepisy, które pozwalają pacjentom trzymać i uprawiać ograniczone marihuany.
  • Ustawa wprowadza poufny, obowiązkowy państwowy rejestr pacjentów, który daje autoryzowanym kartom identyfikacyjnym pacjentów.

Ucz się treści

3 stycznia 2006 r. Zgromadzenie Ogólne Rhode Island przyjęło przepisy upoważnione przez Ministerstwo Zdrowia (DOH) do wprowadzenia program do rejestracji wykwalifikowanych pacjentów i ich opiekunów do przechowywania i hodowania ograniczonej ilości konopi indyjskichalbo dla określonych prawnie chorób i określonych prawnie okoliczności.

Badanie zostało zaprojektowane w celu opisania formułowania i wdrożenia programu - w celu określenia oczekiwań pacjenta przed zapisaniem się i opisania doświadczenia percepcyjnego pacjenta w procesie rejestracji.

Resi wnioski

Wyniki badania pokazują, że 980 pacjentów zarejestrowało 309 różnych lekarzy ogólnych, wskazując poziom skuteczności programu, który spełnia potrzeby pacjenta.

Nic nie wskazuje na to, że pacjenci zapisani do programu są aresztowani lub ścigani - i że pomimo obaw o surowe podejście państwa do używania marihuany pacjenci byli zadowoleni, że program istnieje.

Zasoby: badanie, zdjęcie: www.ceskenoviny.cz