Ludzkie metabolity kannabidiolu: przegląd ich powstawania, aktywności biologicznej i znaczenia w terapii

  • Ludzkie metabolity kannabidiolu: przegląd ich powstawania, aktywności biologicznej i znaczenia w terapii
  • W badaniu przetestowano wpływ CBD, nie-psychoaktywnej części Cannabis sativa.
  • Ponadto ocenia aktywność biologiczną metabolitów CBD in vitrolubin vivo.
  • Jednak skutki działania CBD są niejasne.

Podsumowanie badania

CBD, główny nie-psychoaktywny składnik Cannabis sativa, wykazał szeroki zakres terapeutycznie obiecujących efektów farmakologicznych jako pojedynczy lek lub w połączeniu z innymi lekami w terapii uzupełniającej.

Dotyczy celówjednak efekty terapeutyczne CBD wydają się nieuchwytne.

Ponadto istnieją ograniczone informacje na temat aktywności biologicznej ludzkich metabolitów, które mogą przyczyniać się, lub nawet zachowywać, obserwowane efekty terapeutyczne przy wytwarzaniu farmakologicznie znaczących stężeń.

Przegląd za pomocąaktualna wiedza na temat farmakokinetyki i losów metabolicznych CBD u ludzi, ocenia badania aktywności biologicznej metabolitów CBD in vitrolubin vivoi omawia istotne interakcje leków.

Źródło:studiować, zdjęcie: www.kondice.cz