Krytyka efektów Cannabis sativa i Cannabis indica - badanie użytkowników konopi medycznych

  • Krytyka efektów Cannabis sativa i Cannabis indica - badanie użytkowników konopi medycznych
  • 95 użytkowników konopi medycznych dostarczyło informacje badawcze.
  • Wyniki pokazują, że Cannabis indica nadaje się do łagodzenia bólu, natomiast Cannabis sativa dostarcza energii i może wywoływać euforię.

Cele

Oceń poglądy użytkowników konopi na skutki i objawy konopi indica vs. cannabis indica Cannabis sativa poprzez ankietę online.

Zaplanuj

Badanie 95 losowo wybranych użytkowników konopi indyjskich. Do określenia korelacji zastosowano testy dwustronne Chi-kwadrat, a następnie wielokrotne porównania testu Bonferroniego i dokładnego testu Fishera.

uczestnicy

Użytkownicy z własnym tagiem MC.

Metoda testowania

Ankieta internetowa

Wyniki

Pewność czystości, sposób podawania lub cel (rekreacyjny vs. leczniczy) nie różnią się między dwoma gatunkami. Korzyść dla Cannabis indica była statystycznie istotna w leczeniu bólu (p = 0,001), wspomagana sedacją (p = 0,015) i snu (p <0,001).

Cannabis sativa była preferowana dla euforii (p <0,001) i dla wzrostu energii (p = 0,022). Warunki, które osiągnęły znaczenie statystyczne dla konopiIndica to: ból głowy bez migren (p = 0,042), jaskra (p = 0,036), neuropatia (p = 0,024), spastyczność (p = 0,048) p <0,001) i ból stawów (p = 0,048). W przypadku Cannabis sativa żadne warunki nie były znaczące.

Źródła:

„Rozróżnianie skutków Cannabis Sativa i Cannabis Indica: badanie internetowe użytkowników konopi medycznych.” Mary Ann Liebert, Inc., Publishers: www.liebertpub.com/doi/10.1089/acm.2013.0190 .

Autor: Daniel D. Pearce