CBD przeciwko depresji i lękowi

 • CBD przeciwko depresji i lękowi
 • CBD wydaje się być bezpieczniejszą alternatywą dla sztucznych leków przeciwdepresyjnych
 • CBD nie wykazuje żadnych negatywnych skutków ubocznych dla ludzkiego ciała
 • Podmioty będące pod wpływemCBDwykazują niższy poziom stresu, niższe ciśnienie i wolniejsze tętno
 • CBD pomaga neurogenezie - wzrostowi nowych komórek mózgowych

Niepokój lub niepokój Większość z nas czuje się nieswojo i niechciana. W rzeczywistości jednak jest to bardzo ważny mechanizm adaptacyjny ludzkiego ciała - pomaga nam odpowiednio radzić sobie z zagrożeniami ze strony świata zewnętrznego, zarówno wobec nas, jak i naszych bliskich. Te responsywne sygnały służą również jako wewnętrzne, motywujące „kickery” - na przykład sprawiają, że pracujemy więcej i lepiej, poprawiamy nasze zachowanie i relacje, płacimy rachunki i tak dalej.

Jeśli jednak zignorujemy lub zignorujemy te sygnałynie możemy postępować z nimi odpowiedzialnie, mogą stać się przeszkodami zamiast pomocnikami. Lęk w takiej sytuacji może prowadzić do tego, że wpływa na naszą pracę lub relacje międzyludzkie, co może prowadzić do depresji.

„Przemówienia depresja31% populacji, od łagodnego do ciężkiego, w tym  7% istotne klinicznie. Zespół wypalenia zawodowego uważa, że 34% ludzi jest zagrożonych.

Chociaż leki przeciwdepresyjne, takie jak inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, działają u niektórych pacjentów, większość z nich doświadcza jedynie niewielkiej poprawy. Ponadto znaczna liczba pacjentów, którzy doświadczają tych leków przeciwdepresyjnych, cierpi z powodu nieznośnych skutków ubocznych, a niektórzy w ogóle nie pomagają. Z oczywistych względów większość populacji po prostu martwi się lub martwi o przyjmowanie „pigułek na głowę”, a znalezienie alternatywnych, zdrowszych opcji jest logiczne.

„Jako wybitny następca farmacJednak naturalne CBD (cannabidio) coraz częściej oferuje nam leki eutycznel), nie-psychoaktywny składnik konopi. ”

W ostatnich latach spowodowałCBDdosłownie zamieszanie i rosnące zainteresowanie konsumentów i pacjentów, a także między uzdrowicielami i naukowcami. Dlaczego? Nie tylko to CBDw stanie zresetować ogromną większość negatywne efektyTHC, może też jest silny lek przeciwdepresyjnyefekty- przynajmniej dowodzi tego szereg eksperymentalnych, klinicznych i epidemiologicznych Badania wykonywane na zwierzętach i ludziach.

Poza tym wygląda na toh CBDjest doskonale tolerowany przez organizm ludzki: nie powoduje niepożądanych skutków ubocznych i jest ogólnie bardzo bezpieczny.

CBD może pomóc w przypadku zaburzeń lękowych, takich jak:

 • Zaburzenia paniki
 • OCD - Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne
 • Fobia społeczna
 • PTSD - Posttraumatic Depressive Disorder
 • GAD - uogólnione zaburzenie lękowe
  • Łagodna do umiarkowanej depresja

CBD- Jak to działa?

CBD w mózgu działa od razumechanizmy, które mogłyby wyjaśnić jego działanie przeciwdepresyjne. Jednak przed wyjaśnieniem tego należy zauważyć, że wszystkie wysiłki zmierzające do zrozumienia mechanizmu funkcji CBD i funkcji mózgu zostały przeprowadzone u zwierząt. Krótko mówiąc, mysz nie jest człowiekiem, a niektóre wyniki badań na zwierzętach mogą nie być dokładnie odzwierciedlane w badaniach na ludziach od czasu do czasu. Jednak badania przedkliniczne są nadal bardzo ważne i przesuwają sprawę do przodu.

Jednak naukowcy do tej pory dowiedzieli się:

CBDjest agonistą 5-HT1A:5-HT 1A jest jednym z podtypów receptora serotoniny. Stwierdzenie, że CBD pracuje nad tym, jest ważne, ponieważ wierzymy, że system serotoninowy odgrywa ważną rolę w depresji. Niedobór serotoniny jest jedną z możliwych przyczyn depresji - dzisiejsze leki przeciwdepresyjne działają jako inhibitory jej wchłaniania, pozostawiając mózg z większą dostępną ilością.

CBD jest podobny do schoopno stymuluje sygnalizację receptora serotoninowego.Na przykład wywodzą się z tego hiszpańscy naukowcy„ Eksperymenty na zwierzętach: „Szybki początek działania CBD, a także obserwowany jednoczesny efekt przeciwdepresyjny mogą rozwiązać większość problemów, przed którymi stoimy w dzisiejszych farmaceutycznych lekach przeciwdepresyjnych”.

Neurogeneza Hipokamp:Region hipokampa jest odpowiedzialny za wiele bardzo ważnych procesów w ludzkim mózgu. Jego zdecydowanie najbardziej znaną rolą jest funkcja tworzenia i rozpoznawania pamięci. Zeskanowane obrazy mózgów pacjentów z depresją pokazują, że osoby te mają obszar hipokampa mniejszy niż normalnie. skuteczne leczenie depresji wiąże się następnie z przywróceniem komórek neuronalnych w regionie.

W innym z badań na zwierzętach naukowcywykazali, że CBD w niektórych przypadkach jest w stanie stymulować neurogenezę, tj. wzrost nowych komórek, w tym obszarze mózgu. Dzisiejsze leki przeciwdepresyjne, które niosą ze sobą szereg wtórnych zagrożeń dla zdrowia, są w stanie to zrobić.

Ponadto mocno porysowanyneuroplastyczność mózgu jest również związana z zachowaniami samobójczymi. Przyszłe zrozumienie CZatem BD i jego zdolność do promowania wzrostu nowych komórek mózgowych oznaczałyby ogromny postęp w zrozumieniu depresji klinicznej i jej leczenia jako takiego.

Jak CBD pomaga w niepokoju?

Studiowaćludzie zaangażowani w depresję CBD są w toku - dzięki pozytywnym wynikomířatech. I zastanawiam się - wyniki pierwszych badań na ludziach wskazują na pozytywny wpływ CBD na ostry stres i niepokój.

Na przykład brazylijscy naukowcy niewiele zrobili badanie podwójnie ślepej próbyna ludziach cierpiących na uogólnioną formę depresji lub lęku społecznego. Po spożyciu CBD pacjenci zgłaszali znaczny spadek lęku i stresu. Następnie naukowcy potwierdzili swoje raporty za pomocą skanów mózgu, które wykazały zwiększoną aktywność krwi w obszarach mózgu odpowiedzialnych za zmniejszenie lęku.

Dalejw studiowaćnaukowcy pozwalają ludziom z lękiem społecznym wygłaszać publiczne przemówienia. Znacznie niższe objawy stresu, a także niższe ciśnienie krwi i wolniejsze tętno zaobserwowano u osób, które przyjmowały CBD przed wykonaniem.

Tak więc naukowcynastępujące:

„CBD znacznie zmniejszyło niepokój, ograniczenia poznawcze i dyskomfort w mowie publicznej.

CBDjako korzystna, naturalna substancja

Nie tylko funkcjonalność CBD jest lekiem przeciwdepresyjnym sprawdzonym w badaniuzwierzęta, zwiększenie objętośc dowody sugeruje, że tak jest w przypadku ludzi. Ponieważ wysoki procent populacji cierpi na pewne formy depresji lub lęku, CBD może być bardzo skutecznym pomocnikiem i zapewniającym wygodniejsze i zdrowsze życie dla wielu w przyszłości.

Zanim to zrobiCBD jest uznawany za prawdziwie skuteczny lek na depresję i lęk, a na niego czeka wiele testów, takich jak randomizowane badanie na dużą skalę (badanie RCT). W szczególności należy zbadać długoterminowe skutki stosowania CBD.

Jednak jest już w poroz dzisiejszymi farmaceutycznymi lekami przeciwdepresyjnymi CBD wydaje się znacznie bezpieczniejszą i być może bardziej skuteczną, naturalną alternatywą.

Autor: Jeremy Kossen

Tłumaczenie: Filip Maral

Zasoby:lf1.cuni.cleafly.com

Zdjęcia: huffpost.compsycom