Choroba Alzheimera

We wczesnych stadiach występują zaburzenia pamięci, dezorientacja czasowa, oznaki depresji, lęki i inne łatwo przeoczane objawy. W środkowej fazie choroby pogłębiają się zaburzenia osobowości, przestaje się wykonywać normalne czynności, trudno się komunikować i jest zdezorientowany. W ostatnim etapie dochodzi do zaburzeń odżywiania, uznania bliskich i całkowitej utraty samowystarczalności.
Choroba jest śmiertelna, a lekarze mogą ją tylko spowolnić. Diagnoza choroby Alzheimera może być nauczana przez lekarza znającego i doświadczonego w tym temacie. Wszystkie inne opcje wskazujące na inną chorobę powodującą demencję muszą zostać odrzucone.

Choroba Alzheimera

Przepraszamy za niedogodności.

Wyszukaj ponownie to co szukasz

0