Zapalenie

Zapalenie ma 5 podstawowych objawów - zaczerwienienie, obrzęk, ocieplenie, ból i dysfunkcję. Zaczerwienienie jest przejawem przekrwienia ogniska zapalnego, które zwiększa zarówno ilość krwi w siatkówce naczyniowej, jak i ilość naczyń włosowatych wypełnionych krwią. Obrzęk jest związany ze zwiększoną objętością krwi w płytce nazębnej, a następnie wydzielaniem płynu i komórek krwi z krwi do tkanek. Ocieplenie jest spowodowane zwiększonym przepływem krwi przez złoże. Ból jest spowodowany zmianami biochemicznymi w ognisku zapalnym. Są to głównie akumulacja kwaśnych produktów przemiany materii, wzrost ciśnienia osmotycznego i zwiększone stężenie kationów potasu i wodoru. Upośledzenie funkcji jest spowodowane uszkodzeniem tkanek, zaburzeniami krwi i krążenia limfatycznego oraz odruchowym hamowaniem zaatakowanej czynności narządu.
Zgodnie z manifestacją czasu klasyfikujemy zapalenie na ostre i przewlekłe. Przewlekłe zapalenie może wystąpić zarówno z powodu niezdrowego ostrego zapalenia, jak i stopniowego pełzania. Tkanka jest uszkodzona i zastąpiona więzadłem. Ostre zapalenie trwa nie dłużej niż dwa tygodnie i zwykle ustępuje bez następstw.

Zapalenie

Przepraszamy za niedogodności.

Wyszukaj ponownie to co szukasz

0