Bolesť má význam pre ochranu organizmu pred poškodením, lebo upozorňuje, že k poškodeniu dochádza alebo by v najbližšej dobe mohlo dôjsť. Je stimulom pre obranné reakcie zamerané na odstránenie vonkajších alebo vnútorných podnetov, ktoré ju vyvolali. Pocity bolesti vznikajú v centrálnom nervovom systéme v koži alebo vo vnútorných orgánoch, od ktorých sa impulzy dostávajú do mozgu. Reakcia na bolesť je najvnútornejšie a najsilnejší reakcií organizmu. Z psychického hľadiska má trvanie bolesti ubíjajúce a deprimujúce charakter, ktorý niekedy prechádza až v utrpení.
Bolesť môžeme rozdeliť buď na akútnu, alebo chronickú. Akútna bolesť vznikla náhle. Jej trvanie je krátkodobé, rádovo hodiny až dni, maximálne 3-6 mesiacov. Je nečakaná a prichádza bez varovných príznakov. Chronická bolesť nemá na rozdiel od akútnej bolesti funkciu varovného signálu. Sama sa stáva chorobou a jej miernenie je tak vlastným cieľom liečby. Bolesť trvá viac ako 6 mesiacov, je spojená s psychickými zmenami, nemusí mať jasnú príčinu a horšie reaguje na liečbu. Bolesť sa dá liečiť pomocou používaním liekov proti bolesti vo forme tabliet alebo operácií či ďalšími invazívne zákroky.

Ospravedlňujeme sa za nepríjemnosti.

Nájdite znova to, čo hľadáte

0